Saul kísérői hallották, vagy nem hallották Jézus hangját?

ApCsel. 9,7 A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. 
ApCsel. 22,9 Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották.

Probléma

Saulnak a damaszkuszi úton történt „pál-fordulásáról” két beszámoló maradt fenn az ApCselben. Bármelyik magyar fordítást nézzük, a 9:7 szerint a vele levők halották a hangot, a 22:9 szerint azonban nem hallották. Kérdés, hogy a két beszámoló között van ellentmondás, vagy csak a fordításuk hagyományosan hibás?

Fordítás

ApCsel 9:7

  • Görög eredeti: …akuontesz men tész fónész, médena de theórúntesz.
  • Formahű fordítás: …hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak.
  • Értelmező fordítás: …figyeltek ugyan a hangra, de nem láttak senkit.

ApCsel 22:9

  • Görög eredeti: …to men fósz etheaszanto, tén de fónén úk ékúszan tú lalúntosz moi.
  • Formahű fordítás: …a fényt ugyan látták, de a hangját nem hallották a hozzám beszélőnek.
  • Értelmező fordítás: …a fényt ugyan látták, de a hozzám beszélő hangját nem értették.

Indoklás

Az akuó ige alapjelentése „hallani”, de a jelentése esettől-vonzattól függően módosul. Ha személyes közlés érzékeléséről van szó, mint esetünkben, akkor a következő jelentéskörről kell tudnunk: 

  • akuó + birtokos eset = vkit hallgatni, meghallgatni, azaz odafigyelni (pl. ApCsel 9:7)
  • akuó + tárgyeset = (1) hallani (hallás útján érzékelni) vmit/vkit; (2) helyesen hallani, azaz jól érteni, felfogni (pl. ApCsel 22:9)

Saul élménye audiovizuális volt: Jézus fényes megjelenésétől ideiglenesen megvakult, de Jézus hangját hallotta, értette, válaszolt neki. 

Saul kísérői azonban csak fényt láttak (22:9) de alakot nem tudtak kivenni (9:7), illetve hangot ugyan hallottak (oda is figyeltek rá), de hogy mit mond Saulnak, azt nem értették.