Lk 17:21 Isten országa „bennünk” van?

„Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.”

Probléma

Egyes fordításokból úgy tűnik, Isten országa vagy királysága benne van a farizeusokban (KB, ÚRK, EFO), de az új protestáns és katolikus fordítások szerint közöttük, ti. Jézus személyében. A görög entosz alapjelentése valóban „belül”. Melyik a helyes fordítás?    

Fordítás

Görög eredeti: …hé baszileiai tu theu entosz hümón esztin.

Formahű fordítás: „…az Isten országa / királysága közöttetek van.”

Értelmező fordítás: ue.

Indoklás

A szövegkörnyezet (17:20-24) szerint Jézust megkérdezik, mikor jön el Isten országa, azaz királysága? A fordítások szerint szemmel nem látható (Károli, EFO) vagy nem szembetűnő (B-D, KNV, SZIT), illetve jelekből ki nem következtethető (ÚFO) vagy előre ki nem számítható (RÚF) módon jön el. Az eredeti kifejezés úk erkhetai [nem jön] ... meta paratérészeósz. A paratérészisz szó alapjelentése megfigyelés, odafigyelés, illetve szövegkörnyezettől függően kémlelés, vi­gyázás, őrzés. A teljes kifejezés (meta…) azonban az arám bintír fordítása is lehet, ami azt jelenti: „titokban”. Tehát a királyság „nem jön el titokban”.

Amint Jézus hozzáteszi: nem úgy jön el a királyság, hogy egyesek itt, mások ott vélik látni – és mind tévednek. Tanítványainak úgy folytatja a gondolatmenetet, hogy a királyság és az Emberfia eljövetelét összeköti (vö. Mk 13:21). Ők is szeretnék majd megérni az ő „napjait”, de ne hallgassanak azokra, akik tudni vélik, hol van, és ne is menjenek oda. Ha a királyság / az Emberfia eljön, azt mindenki tévedhetetlenül észreveszi, mint a villámot.

Eljutva a problémás szövegrészhez, az entosz alapjelentése helyhatározóként valóban „bent, belül” (pl. Mt 23:26), de ha többes szám, birtokos esetben álló névmások követik, felveszi a „között” jelentést – ezt követik az új fordítások. Jézusban tehát már jelen van a királyság (ti. a Király), amely nem titokban, itt vagy ott jön el, hanem Jézusban már most ott van a farizeusok között, és amikor eljön az  ő napja, azt az egész világ észre fogja venni.