Mt 5:48 Legyünk hibátlanok, mint az Isten?

„Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes!”

Probléma

Ha a mondatot a gondolatmenetből kiszakítva értelmezzük, és a tökéletesség alatt hibátlan, bűntelen életet értünk, akkor úgy tűnik, Jézus szerint olyan tökéletesnek kell lennünk, mint az Isten.

Egyesek szerint Jézus képtelen elvárást támaszt, aminek senki sem tud megfelelni. Mások szerint, ha Jézus ezt parancsolja, akkor biztos képesek vagyunk rá, a siker csak idő és erőfeszítés kérdése.

Értelmezés

Először is, a mondat a Hegyi Beszéd része, és egy hosszú gondolatmenet konklúziója (5:17-48 „Ti azért…”). Jézus végig a mózesi törvényre épülő, de a törvény szellemének vagy szavának is ellentmondó kortárs szájhagyományt korrigálja. A végére érve a honfi- és hittárs (régiesen „felebarát”, tkp. „a hozzánk közel álló”) iránti szeretetet tágítja ki az ellenségre. Az ellenség iránti szeretet élő példája maga Isten, hiszen jó és gonosz, igaz és hamis ember egyaránt az ő általános gondviselése alatt él. Másfelől a pogány és a vámszedő is képes szeretni azt, aki őt szereti, képes a jót jóval viszonozni. Jézus követése ennél többet jelent: az ellenség szeretetének képességéről, ami nagy kihívást jelent.

Másodszor, a „tökéletes”-nek fordított görög teleiosz jelentésköre tökéletes, érett, befejezett; nem általános állapotot ír le, hanem egy folyamat végeredményét (telosz = cél, vég, lezárás). A hozzánk közel álló emberek („felebarátok”) iránti szeretettől a velünk szemben ellenséges emberek szeretetéig bizony el kell jutni.

Alkalmazás

A szöveg nem általános tökéletességet vagy teljes bűntelenséget követel, hiszen erre még az újjászületett ember is képtelen, és ha ezt nem ismeri el, önáltatása képmutatásba viszi. Jézus konkrétan az ellenség iránti szeretetre szólít fel. Figyelembe kell venni a Hegyi Beszéd lukácsi változatát is (Lk 6:27-36), amely a témát Máténál részletesebben fejti ki, bevonja az aranyszabályt (6:31), konkrétabban utal Isten hálátlanok és gonoszok iránti jóságára, és a Mt 5:48 párhuzamaként így zárja le (LK 6:36): „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” Jézus követői számára a Jézus miatt velük szemben ellenséges közegben az ellenséggel szembeni irgalom az a tökéletes magatartás, amire törekedni kell.