Mt 5:6 Az „igazságra” éhezzünk és szomjazzunk?

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.”

Probléma

A legtöbb protestáns és katolikus fordításban az „igazság” szó áll, illetve az „igazságosság” (EFO). Mivel a mai magyarban az igazság ellentéte a valótlanság / hazugság, az igazságosság ellentéte pedig az igazságtalanság / jogtalanság, úgy tűnhet, Jézus azokat bátorítja, akik meg akarják tudni, mi a vallási igazság, vagy érvényesíteni akarják az erkölcsi igazságot. Valójában másról van szó.

Ue. Mt 5:10,20 6:1,33 21:32 Lk 1:75 Jn 16:8 ApCsel 10:35 13:10 stb.    

Fordítás

Görög eredeti: Makarioi hoi peinóntesz kai dipszóntesz tén dikaioszünén

Formahű fordítás: „Boldogok a megigazulásra éhezők és szomjazók.”

Értelmező fordítás: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák, hogy Isten igaz embernek fogadja el őket.”

Indoklás

Az „igazság” szó görögül alétheia (ld. Jn 14:6), de itt a dikaioszüné áll, aminek a jelentése „megigazulás”, „igaz mivolt”, „igazságosság”, „helyesség”. 

Igaz ember (héber caddíq, görög dikaiosz) az, aki úgy él, ahogy az helyes Isten világában, és aki erre úgy vágyik, mint az enni- és innivalóra, az boldog.