Zsid 10:25 Az egyházunkat ne hagyjuk el?

„Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták…”

Probléma

Több protestáns fordításokban a „gyülekezet” szó áll (KB, ÚFO, RÚF), a katolikus fordításokban (B-D, KNV, SZIT) és egy protestáns fordításban (ÚRK) „összejövetelt” olvasunk, máshol ezek keverékét (EFO: „a közösség összegyülekezését”). 

A „gyülekezet” szó mai egyházi jelentésköre a helyi közösségtől a különböző felekezeteken át az egyetemes keresztény egyházig terjed. Így a szöveget egyes egyházi vezetők arra szokták használni, hogy az embereket eltántorítsák annak a felekezetnek vagy helyi gyülekezetnek az elhagyásától, amelybe beleszülettek, vagy ahol hitre jutottak.       

Fordítás

Görög eredeti: Mé enkataleipontesz tén episzünagógén heautón

Formahű fordítás: „Ne hagyjuk ott a saját összejövetelünket…”

Értelmező fordítás: „Ne hanyagoljuk el a saját összejövetelünket... / Ne maradozzunk el a saját összejövetelünkről... ”

Indoklás

Itt az eredeti görögben nem ekklészia (gyűlés, gyülekezet, egyház) szó áll, hanem episzünagógé, ami kizárólag „összejövetel”-t jelent. Az enkataleipó ige jelentése pedig valamit otthagyni, elhagyni, elhanyagolni, valahonnan elmarad(oz)ni. 

A szerző tehát az ún. „fogyasztói kereszténység” ellen írt. A hívők (1) az összejöveteleket tekintsék a sajátjuknak, és (2) ne hagyják ott (miután kaptak valamit), hanem lehetőség szerint maradjanak ott, és bátorítsák egymást, illetve ne hanyagolják el úgy, hogy elmaradoznak.