Vallás
Bevezető

Ok az óvatosságra

A vallások világa ma már szinte áttekinthetetlen, még azok számára is, akik hivatásszerűen foglalkoznak vele. 1990 előtt hazánkban kb. harminc vallási közösség működött, 2010-ben tízszer annyi. Profán megfogalmazásban: igazi vallási piac alakult ki, ahol nagy a választék. Vannak jól reklámozott és teljesen ismeretlen áruk, eredetik és utánzatok, illetve jól eladható, de használhatatlan termékek.

Mire szeretnénk figyelmeztetni? Arra, hogy mindenkinek választania kell, és az is választás, ha az ember egyet sem választ. Mivel az átlagos hazai vallási műveltség a szakirodalom fejlődése ellenére sem nőtt, a fő kérdés ma is az, hogy valójában ki milyen alapon választ? Alaposan utánanéz a dolgoknak, vagy csak benyomások, érzések alapján dönt? Tudatában van annak, hogy őt magát mivel és hogyan lehet befolyásolni? És hogyan segítsen azoknak, akik valami jót kerestek, de nem jó helyen vélték azt megtalálni?

Ok a tiszteletre

Az akadémiai vallástudomány révén a vallásokkal kapcsolatos ismeretek egyre inkább hozzáférhetők. Szinte mindennek utána lehet nézni, és aki valóban szabad lelkiismereti döntést akar hozni, annak ajánlatos is több oldalról vizsgálódnia. Nem szükségszerű, hogy az ember megtéveszthető és befolyásolható maradjon. Különbséget lehet tenni eredeti és utánzat között. Végig lehet gondolni, mi hova vezet, és hova nem, illetve hogy valójában mit akarunk, és mit nem. 

Bár a mostani korszellem a vallásokat a toleranciára hivatkozva minden áron össze akarja mosni, alapos összehasonlításuk révén a hasonlóságok és a különbségek egyaránt láthatók. A másság tisztelete pedig ott kezdődik, hogy a mást meghagyjuk annak, ami, és nem akarunk belelátni valami tőle idegent. A valóság ugyanis mindennél fontosabb – és érdekesebb is.

Amire szükség van

Az alábbi cikkek és tanulmányok világvallásokról és keresztény hátterű vallásokról szólnak. Mint mindenkinek, a keresztényeknek is nehéz eligazodni a nem keresztény és a kereszténynek tűnő vallási irányzatok sokaságában. Még mindig kevés, vegyes színvonalú és alig ismert a magyar nyelvű szakirodalom, illetve a teológiai képzésben sem ismerték még fel eléggé, hogy a vallások megismerése milyen sokrétű és pozitív hatást gyakorolhat saját hitünk jobb megértésére és hiteles képviselésére.

Ezért a különféle vallási irányzatok tagjaival beszélgetni, írásaikat olvasni, gondolkodásmódjukat megérteni és kereszténységről alkotott képükkel szembesülni esetenként komoly kihívást jelenthet. Ráadásul már nem csupán arról van szó, hogy érdemes megismerni távoli országok kultúráit és vallásait. Köztünk, velünk élő emberekhez kell helyesen viszonyulnunk, akik a diák- és munkatársaink, szomszédaink vagy éppen rokonaink. 

Nyilvánvaló, hogy a legegyszerűbb velük beszélgetni, őket kérdezni. Egyrészt azonban többnyire nem a hivatalos, hanem egyéni verziókkal találkozunk (az emberek eltérő szinten értik és élik a saját vallásukat), másrészt sajnos a vallások világában is igaz, hogy nem csak tévedni emberi dolog, hanem másokat megtéveszteni is. A fél igazságtól a teljes hazugságig mindennel találkozhatunk.

Ezért igyekszünk megbízható információkat és olyan szempontokat kínálni, amelyek egy keresztényt segíthetnek a más vallásúak jobb megértésben, a hozzájuk való viszonyulásban és tanúságtételben úgy, ahogyan az méltó és hű Krisztushoz.

Amilyen a mi hozzáállásunk

Megközelítésünket illetően feltételezzük, hogy a más vallásúak is mind a valóságon gondolkodnak, ők is juthatnak igaz felismerésekre, és Isten az ő életükben is képes munkálkodni. Lehetnek és vannak is közös eszméink, értékeink, élettapasztalataink. Keresztény hitünk szerint pedig mind Isten teremtményei vagyunk, illetve mindnyájunkra kiterjed Isten általános gondviselése és megváltó szeretete. Ezért a nyilvánvaló és a nem nyilvánvaló világnézeti-teológiai különbségek ellenére is tisztelnünk kell egymásban az úton levő embert.

A tanulmányok is a különféle vallásokról mint eszmei rendszerekről szólnak, nem a vallások jobb vagy rosszabb képviselőiről. Kiadványokat elemeznek, konkrét állításokra és gyakori kérdésekre reagálnak, nem személyes benyomásokra. Adatokat, szempontokat és érveket kínálnak, mert elgondolkodtatni és megértetni akarnak, nem indulatokat kiváltani. Ezért határozottan elhatároljuk magunkat azoktól, akik a mi tanulmányainkra hivatkozva úgy viselkednek más vallásúakkal, ahogyan mi sosem tennénk.