Vallástörténeti kronológia

© dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.4. 2015.03.01.) PDF

Az emberi vallás története, jelentős vallások, alapítók, irányzatok és szentírások

 

Közel-Kelet

Európa/Nyugat

India, Tibet

Kína, Japán

I.e. 220.000-

Heidelbergi és neandervölgyi emberek temetkezési szokásai

38.000

 

Aurignac-i kultúra (első ismert szobrok)

 

 

33.000-

Cromagnoniak (Homo Sapiens) temetkezési szokásai

10.000

Neolit forradalom, népességnövekedés, első városállamok

Göbekli-Tepe (első ismert vallási központ)

5.500-4500

Sumer civilizáció kezdetei

Proto-indoeurópaiak (áldozat)

 

33. sz.

 

 

Indus-völgyi civilizáció kezdetei

 

32. sz

Egyiptomi civilizáció kezdetei

 

 

 

20-16. sz.

Ábrahám, JÚDAIZMUS kezdetei

 

 

 

15. sz.

Mózes, Tóra

 

árja invázió, HINDUIZ­MUS kezdetei, Védák

 

10. sz

Dávid király, Zsoltárok

 

Bráhmanák

 

8. sz.

júdeai és izraeli prófétai irodalom kezdetei

 

Upanisad irodalom kezdetei

 

7-6. sz

Zarathustra: ZOROASZTRIZMUS

Herakleitosz
Püthagorasz

Mahávíra: DZSAINIZ­MUS

Gautáma:
BUDD­HIZMUS

Lao Ce: TAOIZMUS

Kung Fu Ce: KONFUCIANIZMUS, Su Csing

Japán: a SINTÓ kezdetei

5-4.

Malakiás (utolsó zsidó próféta)

Szókratész, Platón, Arisztotelész

védikus kor vége

puránikus irodalom kezdetei; Vjá­sza: Mahá­bhára­ta, Bhaga­vad Gíta

Csuang Ce, Tao Te Csing

3. sz.

 

 

Patandzsáli: Jóga Szútra

 

1. sz.

farizeusok,
szadduceu­sok, esszénusok

Seneca

 

 

I. sz. 1. sz.

Jézus, apostolok: KERESZTÉNYSÉG, Újszövetség

Philón; a Talmud és a rabbinikus zsidóság kezdetei

 

Tipitaka (páli kánon), mahájána kezdetek

Kína: a buddhizmus megjelenése

3. sz.

Máni: MANICHEIZ­MUS

Plótinosz: neoplatoniz­mus

 

 

4. sz.

 

a kereszténység  elfogadott (313), majd állam­vallás (380)

I. egyetemes zsinat: Nikaia (325)

szerzetesség kezdetei

Puránikus irodalom vége

 

5. sz.

a Talmud lezárása

Augustinus

saktizmus, TANTRA kezdetei

Brahma/Vedánta Szútra

Kína: a buddhizmus terjedése

Japán: a buddhizmus megjelenése

6. sz.

 

görög filozófiai iskolák bezárása

 

Bódhidharma: csan és Csi-Ji: tien-tai

7. sz.

Mohamed: ISZLÁM, Korán

arab/iszlám hódítás kezdetei

 

 

 

8. sz.

szunnita-síita szakadás; szúfi misztika kezdetei

utolsó egyetemes zsinat (787)

Tibet: a buddhizmus megjelenése

Sankara: advaita vedánta

Kúkai: singon és Szaicsó: tendai

11. sz.

szeldzsuk hódítás, első keresztes hadjárat (1096)

Katolikus-ortodox szakadás kezdete (1054)

Ramanudzsa: visistadvaita vedánta

 

12-13. sz.

 

kathárok

valdensek, ferencesek

skolasztika (Aquinoi Tamás)

Madhva: dvaita vedánta

Eiszai: zen, Sinran: dzsódo-sinsú (Amida)

15. sz.

 

John Wycliffe: lollardok; Jan Hus: husziták

Congkapa (első dalai láma)

 

16. sz

 

Luther, Zwingli, Kálvin: protestánsok (1529)

anabaptis­ták

unitáriusok

Kabir és Nának: SZIKH vallás,
Ádi Granth

Csaitanya: krisnaita bhakti

 

17. sz.

 

brit baptisták

George Fox:
kvékerek

 

 

18. sz.

haszidizmus

morva és német pietisták

John Wesley: metodisták

 

 

19. sz.

Irán: bábí mozgalom

Bahá'u'lláh, bahá’í vallás,
Qitab-i-Aqdasz

 

Joseph Smith Jr.: mormonok

William Miller, Ellen G. White: adventisták

C.T. Russell, J.F. Rutherford: Jehova tanúi

Mary Baker Eddy: Keresztény Tudomány

Helena Blavatsky: teozófia

India: reform irányzatok, szö­vetségek

Pakisztán: Mirza Ghulam Ahmad, ahmadíjja

Kína: tajping felkelés

20. sz.

Törökország:
a kalifátus vége (1924)

Izrael állam (1948)

Rudolf Steiner: antropozófia

pünkösdi és karizmatikus  mozgalom

ökumenikus mozgalom, evangéliumi aliansz

posztmodernizmus, New Age, neo-pogányság és keleti vallások nyugati terjedése

India: kereszténység terjedése (dalit misszió)

Japán: a császár lemond istenségéről (1946)

Kína, Korea: keresztény­ség terjedése