Izmusok

a filozófiában

Isten és a világ

Összehasonlító táblázatok

Naturalizmus, szupernaturalizmus

Teizmus, deizmus, ateizmus

Panteizmus, panenteizmus

Monoteizmus, politeizmus, henoteizmus

Ember és világ, ember és sors

Nihilizmus

Egzisztencializmus

A valóság megismerése

Agnoszticizmus – Nem is tudom

Gnoszticizmus – Csak a kiválasztottak tudják

Szkepticizmus – Senki sem tudhatja

Relativizmus – Nincs abszolút igazság 

Szinkretizmus – Az igazságok közös lényege

Világnézetek megítélése

Racionalizmus – Igaz, ha ésszerű?

Empirizmus – Igaz, ha megtapasztalható?

Pragmatizmus – Igaz, ha működik?

Fideizmus – Igaz, ha hiszünk benne?

Evidencializmus – Nem is kell bizonyítani?

Szubjektivizmus – Igaz, legalábbis számomra?
 .